Als kinderen wisselen zijn ze schoolrijp! Los DE leerproblemen op

Bijna elke dag in het nieuws: leerachterstanden, slechte prestaties op school, problemen met lezen en schrijven. Geen wonder met dit onderwijssysteem. Het zit al fout aan de basis, als kinderen in de kleuterleeftijd al het halve alfabet moeten kennen terwijl ze er niet aan toe zijn. Zo jammer dat dit totaal niet meespeelt in het huidige schoolsysteem.

Bij het Ministerie van Onderwijs weten ze het zó zeker, leren moet beginnen op vijfjarige leeftijd. En daarna duizelt het van de targets en citotesten. Het is nu nog met 5 jaar, maar stiekem wordt al gekeken naar de peuteropvang. Hoe dan?
Hebben de beleidsbepalers zelf geen kinderen? Kijken ze bij het onderwijs wel kritisch naar hun leerlingen?

SCHOOLRIJP MET WISSELEN
Je kunt niet in het brein kijken, maar als een kind gaat lachen wordt het overduidelijk, schoolrijpheid is te zien (uitzonderingen daargelaten) als kinderen gaan wisselen. Dan is het hoofd klaar voor nieuwe dingen. Dat is niet op de leeftijd van 5 jaar maar op de leeftijd van rond de 7 jaar. Juf Phemia de Boer observeerde jarenlang al haar leerlingen en trok zelfstandig die conclusie.
Precies zoals het 60 jaar geleden nog was, als je 7 was was je rijp voor school, eeuwenlange wijsheid van toen de jeugd nog graag boeken las zonder problemen!

STRESS ZORGT VOOR LEVENSLANGE BLOKKADES
Wat zijn nu de gevolgen van de regels om kinderen veel eerder te leren? Die zijn veel ernstiger dan men aanneemt. Wie min of meer te jong gedwongen wordt te leren lezen of kennis te hebben van het halve alfabet en er zeker nog niet aan toe is, die voelt een vorm van stress, kinderen blokkeren steevast op het te vroeg beginnen met schoolse zaken. En die blokkade is zo 1, 2, 3 niet opgelost, die blijft als er niets gebeurt levenslang hangen.

KIJK EENS NAAR DE VORIGE EEUW
Kinderen die nog niet wisselen hebben meer behoefte aan klimmen, klauteren, bewegen, het drie dimensionale ontdekken voordat ze op het platte vlak moeten presteren. Hoe eerder je begint met die toetsen en verplicht lettertjes leren, hoe groter het probleem wordt. Heb ik ongelijk? 60 jaar geleden zat je in een klas met 40 leerlingen, 1 op de 2 klassen had een kind met discalculie of dislectie, die werd dan naar het speciaal onderwijs (BLO) gestuurd. Tegenwoordig is bijna 1/3 van de leerlingen toe aan bijlessen, extra lessen en het schiet maar niet op.

VERANDER HET SYSTEEM
Mijn oproep aan het onderwijs en het ministerie, verander het systeem en je probleem is opgelost. Wellicht helpt het ook tegen woedeaanvallen omdat je dingen niet voor elkaar kunt krijgen. Wie kent die frustratie niet?

FIT EN SLIM ZONDER WACHTLIJSTEN
Wat kun je doen aan kinderen die geblokkeerd raken door te vroeg te beginnen met al die leerstof? Daar zijn nu de boeken Fit en Slim met Leergym voor geschikt. Begin er vandaag nog mee als je een kind hebt dat geblokkeerd is geraakt, de resultaten zijn verbluffend, al meer dan 35 jaar in Nederland, maar veel langer in de UK of USA, waar het onderwijs al langer bekend is met deze slimme beweegmethode. Meer weten, kijk in onze winkel. Voor nog geen 50 euro kunt u uw kind naar een beter leerniveau krijgen, daar is geen wachtlijst voor.