Covid kost kinderen meer dan een derde leerjaar

Kinderen lopen tijdens de COVID-19-pandemie meer dan een derde van een schooljaar aan leren mis. Hun rekenvaardigheid werd meer aangetast dan hun leesvaardigheid.

De onderzoekers berekenden dat schoolgaande kinderen in alle klassen tijdens de pandemie gemiddeld 35% van de leerstof van een schooljaar kwijtraakten. En dat deze leerachterstand vanaf mei 2022 nog niet was hersteld. Het verlies aan vaardigheden was erger in wiskunde dan bij lezen – mogelijk omdat ouders hun kinderen minder goed kunnen helpen met rekenoefeningen, speculeren de onderzoekers. Het onderzoek, gepubliceerd in Nature Human Behavior op 30 januari, toont aan dat inspanningen om verdere leerverliezen na de pandemie te voorkomen succesvol zijn geweest, maar dat schoolgaande kinderen het verlies aan kennis en vaardigheden dat ze aan het begin van het schooljaar ervoeren niet hebben ingehaald.

Later van invloed op de arbeidsmarkt

“Dit wordt een echt probleem voor deze generatie die de pandemie op school heeft meegemaakt”, zegt Bastian Betthäuser, socioloog aan de Universiteit van Oxford, VK, en co-auteur van het onderzoek. Als ze niet worden aangepakt, zullen deze leerverliezen het succes van deze generatie op de arbeidsmarkt beïnvloeden, voegt hij eraan toe.


Sluitingen van scholen
De COVID-19-pandemie veroorzaakte de grootste verstoring van het onderwijs in de geschiedenis: 95% van de studentenpopulatie in de wereld werd getroffen door schoolsluitingen. Volgens de culturele organisatie UNESCO van de Verenigde Naties hebben scholen tijdens de pandemie gemiddeld 3,5 maand het persoonlijk onderwijs opgeschort. COVID ontspoorde het leren voor 1,6 miljard studenten wereldwijd.

Andere vaardigheden
Er zijn echter enkele vaardigheden die kinderen tijdens de pandemie zouden kunnen hebben ontwikkeld als gevolg van onderwijs op afstand of hybride onderwijs, zegt Luka Lucic, een psycholoog aan het Pratt Institute in New York City. “Kinderen raakten supervertrouwd met de cyberspace en technologische context, en zullen in de toekomst veel meer inheems zijn in de digitale wereld.”

Versterkte ongelijkheden
De leervertraging tijdens de pandemie was niet alleen het gevolg van schoolsluitingen, maar een combinatie van factoren die te maken hadden met thuisleeromgevingen. Deze omvatten “toegang tot leerapparatuur, computers, digitale bronnen, een stille kamer hebben om in te werken… en economische onzekerheid binnen het gezin”, zegt Betthäuser. “De pandemie versterkte de leerongelijkheid op mondiaal niveau.”

De auteurs screenden 5.997 collegiaal getoetste artikelen en preprintstudies over de gevolgen van de pandemie voor het onderwijs. Ze keken naar leerachterstanden – vertragingen in de leervoortgang, gemeten aan de hand van testscores – en naar het verlies van vaardigheden en kennis die kinderen al hadden vóór de pandemie. Hun analyse omvatte 291 schattingen van leerachterstanden, gerapporteerd in 42 onderzoeken uit 15 landen met hoge en middeninkomens: de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië, België, Brazilië, Denemarken, Italië, Spanje, Mexico, Zweden, Zwitserland, Zuid Afrika, Nederland, Duitsland en Colombia.

Over 10 jaar pas schade ingehaald

Beleidsinitiatieven om kinderen te helpen verloren leer- en vaardigheden te herstellen, zijn dringend nodig, zeggen onderzoekers. “Dit zal niet iets zijn dat we binnen een jaar of twee inhalen, als alles weer normaal is – ik denk dat dit een decennium zal duren”, zegt Neitze. “We moeten scholing heroverwegen en substantiële veranderingen aanbrengen in de structuur en manier waarop we onderwijs geven om dit goed te maken.”

Meer bewegen onder schooltijd

Een van de oplossingen zou kunnen zijn om leerlingen tijdens schooltijd meer te laten bewegen. De Amerikaan John Ratey deed hier onderzoek naar en behaalde opzienbarende resultaten. Hij beschreef dit allemaal in zijn boek Fit!
In de boeken van fitenslim.nl staat de methode van Leergym/Braingym beschreven, hiermee wordt al meer dan 35 jaar gewerkt in allerlei landen met goede resultaten. Het zou een mooie manier zijn om wat van die 10 jaar schade af te knabbelen. Dat bewegen goed is voor het brein daar is iedereen tegenwoordig wel van overtuigd.

De boeken van Fit en Slim met Leergym zijn nu in de aanbieding, de combinatie theorie en praktijd zijn nu 10 euro voordeliger.

Bron:

doi: https://doi.org/10.1038/d41586-023-00274-z

References
Betthäuser, B. A., Bach-Mortensen, A. M. & Engzell, P. Nature Hum. Behav. https://doi.org/10.1038/s41562-022-01506-4 (2023).